Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
span188 title=

Паспорт бібліотеки

     

 

                                                                    

 

ПАСПОРТ

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

комунальної форми власності

Назва навчального закладу  Харківська загальноосвітня школа    І-ІІІ ступенів № 48 Харківської міської ради Харківської області

Директор закладу :Мірошніченко Юля Григорівна

Бібліотекар:  Шавріна Валентина Михайлівна

Дата заснування бібліотеки – 1 вересня 1966 року

Адреса: вул. 61109, м.Харків, вул.. Тернопільська, 19

Тел./факс  725-20-24  [email protected]

 

 

 

Дата заповнення:    28  серпня 2017 року

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ   ПРО  ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ   НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 28.08. 2017 р.)

 

Загальна кількість класів - 20

Загальна кількість педагогічних працівників - 30

Загальна кількість учнів - 527

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки - 1966

Місце розташування бібліотеки (поверх) другий

Загальна площа – 57,6 кв.м (28,5кв.м +14кв.м +15,1 кв.м)

Технічна характеристика приміщень: потребує капітального ремонту –         так    - ні

Наявність читального залу:  так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне

підкреслити);

кількість посадочних місць для користувачів - 10

Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки:  

 

Дні тижня

Години роботи

Примітки

Понеділок

8:00-16:30

Перерва:12:30-13:00

Вівторок

8:00-16:30

Останній день місяця - санітарний

Середа

8:00-16:30

 

Четвер

8:00-16:30

 

П’ятниця

8:00-16:30

 

Всього:  40 годин

 

 

 

1. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки

 

Бібліотечне обладнання (кількість)-33

Стелажі - 8

Кафедри видачі - 0

Столи  - 7

Книжкові шафи - 10

Каталожні шафи - 1

Вітрини для виставок 7

 

 

 

Оргтехніка (кількість) 2 шт.

 

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р.- 0                  вип. після 2007 р. - 1

Кількість комп’ютерів, підключених до Інтернет 1

АБІС «ІРБІС»  -  НІ    «МАRК SQL» - НІ

Програма «Облік та обробка навчальної літератури»    - так

Програма «Облік періодичних видань»                      -      так 

Електронна пошта –

Принтер - 1,  сканер - 0,   телефон -0

Копіювальна техніка - 0

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо) - 0

 

2. Відомості про штат бібліотеки

(Станом на 28.08.2017р.)

 

Загальна кількість працівників бібліотеки -     1, з них працюють на повну ставку-     1

 

на 0,75 ставки -0

на 0,5 ставки - 0

на 0,25 ставки - 0

за сумісництвом -

за суміщенням - 0

отримують доплату за виконання бібліотечної роботи

в т.ч. за роботу з бібліотечним фондом підручників - 0

 

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна: повна вища  - 0  базова вища  - 0

Педагогічна: повна вища -    1  базова вища  - 0

Інша (зазначити який навчальний заклад, спеціальність за дипломом)

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки:  2017 рік, ХОНМІБО

форм, семінари, тренінги,курси                 (необхідне підкреслити)

 інші форми

 

Стаж: роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою  - 0 років

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки: 

  1. Шавріна Валентина Михайлівна - 9,5 років

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувача  - 0 років

Бібліотекарів:

1.Шавріна  Валентина  Михайлівна-9,5 років

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше

 

Участь у конкурсах (назва, рік проведення):

1. Всеукраїнська акція «Живи, книго!»                                                           ні

2. Всеукраїнський огляд бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів (2003)    так     ні

3. Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2005 року                                так     ні

4. Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2007 року Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2009 року                                                                                  так     ні

Відомості про відзнаки  - 0 

 

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи (підкреслити):

уроки

гуртки

Володіння комп'ютером  - ТАК        НІ

 

 

3. Документи, що регламентують діяльність бібліотеки

(зазначити рік затвердження)

 

Положення про бібліотеку -  4  вересня   2013 року( не дійсне)

 

Правила користування бібліотекою -  30 серпня  2018 року

Паспорт бібліотеки  - в наявності (за останні чотири  роки)

Посадові інструкції -17   вересня   2018  року

Планово-звітна документація бібліотеки:

 Річний план роботи шкільної бібліотеки

План  проведення   Тижня  дитячої  та юнацької  книги.

Плани      роботи  на  період  шкільних  канікул.

Інформація про звітність:

 (які звіти, у який термін і для яких установ чи організацій подаються)

Річний звіт ,травень,РУО

Звіт про інвентаризацію бібліотечних фондів шкільних підручників    ,травень,РУО.

Звіт про нові надходження до бібліотечних фондів,    січень,  РУО,.

Бланк замовлення підручників і навчальних посібників  за рахунок коштів Державного бюджету України,     грудень  .РУО.

 

4. Облікова документація бібліотеки

(зазначити, чи є в наявності, необхідне підкреслити)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників)                                                                                      □ так   □  ні

Книга сумарного обліку підручників                                                                         □ так   □  ні

Книга індивідуального обліку

аудіовізуальних документів та електронних видань                                               □  так   □  ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного

фонду (без урахування підручників)                                                                           □  так   □  ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання                                                   □  так   □  ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених         □  так   □  ні

Щоденник роботи бібліотеки                                                                                     □  так   □  ні

Зошит видачі підручників по класах                                                                           □  так   □  ні

Папка копій рахунків і накладних                                                                               □  так   □  ні

Папка руху фонду                                                                                                       □  так   □  ні

Зошит обліку подарункових видань                                                                         □  так   □  ні

Картки обліку аркушевих видань                                                                        □  так   □  ні

Інші облікові форми                                                                                                □  так   □  ні

 

 

5. Основні показники діяльності бібліотеки

 

Бібліотечний фонд (станом на 01.01.2017р.)

 

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК) ______________

Показники

Станом на 01.01.2017 р.

назв

примірників

І. Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

0000

12221

3 них за видами: Книги та брошури:

0000

11565

Періодичні видання,усього

000

           640

для вчителів

00

          565

для учнів

00

          48

для бібліотечних працівників

00

          27

Аудіовізуальні документи та електронні видання

000

           16

За змістом: Психолого-педагогічні науки

0000

           916

Суспільно-політичні науки

0000

           910

Природничі науки

0000

          723

Прикладні науки

0000

          623

Літературознавство, мовознавство

0000

          376

Мистецтво і спорт

0000

         326

Художня література

0000

         7536

Бібліотекознавство

0000

         155

Книгозабезпеченість основного фонду*

 

       34,3%

II. Фонд підручників

132

       7072

*Книгозабезпеченість розраховується шляхом ділення обсягу бібліотечного фонду на кількість користувачів.

 

Надходження до бібліотечного фонду за джерелами комплектування:

(в кільк. прим.)

 

органи управління освітою – 0 шт.

місцевий бюджет – 0шт. , в т.ч. передплачено періодичних видань – 0шт.

державний бюджет  - 0 шт.,

спонсори, благодійні акції  - 140 шт. ,

батьківські кошти – 0 шт.,в т.ч. передплачено періодичних видань – 2 шт

обмінно-резервні фонди  - 0шт.

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %) – 9742 шт., що становить 76,7  %

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Мовний склад основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників)

Українською мовою  – 85%

Російською мовою  – 14,99%

іншими мовами  – 0,01%

 

 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

(станом на28.08.2017 р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування - 1987, обсяг у картках – 5041 шт.

Систематичний каталог. (так, ні), рік заснування-  0, обсяг у картках-0 шт.

 У ТОМУ ЧИСЛІ:

 

 

 

1. Ілюстративно-тематична картотека для 2-4 класів «Що читати?» (так, ні), рік заснування -2008, обсяг у картках – 52шт.

2. Систематичний каталог для учнів 5-8 класів (так, ні), рік заснування,- обсяг у картках –шт.

3. Систематичний каталог для науково-методичної та педагогічної літератури (так, ні), рік заснування -, обсяг у картках –шт.

4. Краєзнавчий каталог(так, ні), рік заснування -  , обсяг у картках.-

5. Систематична картотека статей (так, ні), рік заснування -  обсяг у картках- Електронний

каталог   □ так   □ ні, з якого року ведеться - 2009

кількість бібліографічних записів – 645 шт.

 

Картотека руху підручників     □    так       □     ні

 

 Тематичні картотеки:

так

ні

рік

Обсяг у картках

1. Харківщинознавство 

так

 

2004

290

2. Краєзнавство

так

 

2001

185

3. Педагогічні інновації  

так

 

2006

65

4. Сучасний урок  

так

 

2002

40

5. Обдаровані діти  

так

 

2007

16

6. На допомогу психологу 

так

 

2003

175

7. Правова освіта 

так

 

2009

45

8. Бібліотечна справа 

так

 

2007

44

9. Військово-патріотичне виховання 

так

 

2000

96

 

 

 

 

Разом: 9 тематичних  картотек,956  штук

Картотека руху підручників

так

 

 

136

 

 

Робота з користувачами (станом на 28.08.2017 р.)

 

 

Показники роботи

Станом на 28.08.2017 р.

Загальна кількість користувачів

                459

у т.ч.: учні

                412

вчителі

                43

батьки

                2

представники місцевих громад, інші

                2

Загальна кількість відвідувань

                 6795

Кількість книговидач основного фонду, прим.

                 8057

у т.ч.: книги, брошури

               4993

журнали, газети

               3064

Обертаність основного бібліотечного фонду2 (без урахування підручників)

                 0,66%

 

2Обертаність фонду розраховується шляхом ділення кількості книговидач (без урахування підручників) за рік на обсяг основного бібліотечного фонду.

 

 

 

 

Загальна кількість виданих підручників

4951

Інформаційна робота:

                    25

дні інформації

                    4

тематичні тижні

                    9

заходи з формування інформаційної культури

                   10

інші заходи

                   2

Виставкова діяльність:

                   14 

виставки нових надходжень

                   5

тематичні виставки

                   7

постійно діючі

                   2

Бібліографічна робота:

                  24

списки нових надходжень

                   6

у т. ч. в електронній формі

                   2

тематичні списки

                   5

у т. ч. в електронній формі

                   5

інформаційні бюлетені

                   6

 

 

 

 

 

 

6.Фактичні обсяги фінансування шкільної бібліотеки

 

2017 р.

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

 

 

9772грн.

0

 

 

 

 

 

 

 

1440грн.

3214грн.

16коп.

0 грн.

140грн.

 

 

2018 р. (план)

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

 

 

7000 грн.

0грн.

 

 

 

 

 

 

1600 грн.

3300грн

0

140грн.

 

Завідуючий  бібліотекою                            В. М. Шавріна