Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
span188 title=

Учнівське самоврядування

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48

Харківської міської ради Харківської області

 

 

 

Статут

     шкільної організації учнівського самоврядування

 «Веселкова країна»

  

1.    Головні положення

 

 

    Шкільна організація учнівського самоврядування «Веселкова країна» охоплює підлітків та молодь від 10 років і старше, які  за власним бажанням приєднуються до громадської діяльності.

    Стати членом щкільної  організації може кожен учень школи, який цікавиться проблемами суспільства та має свій інтерес до цього.

    Вийти з організації можна в будь-який момент за власним бажанням.

Діяльність щкільної організації учнівського самоврядування «Веселкова країна» здійснюється в приміщенні Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №48 Харківської міської рада Харківської області.

Головним органом учнівського самоврядування є конференція, яка збирається не менше, ніж двічі на рік.

Керівним органом  організації «Веселкова країна» є Рада, яка обирається дитячою конференцією.

До Ради щкільної організації учнівського самоврядування «Веселкова країна» входять: Президент, віце-президент, голови міністерств.

У ради справ  організації «Веселкова країна» існують міністерства:

-         навчання;

-   правове;

-         інформації;

-         спорту і здорвя;

-         екології;

-         культури і дозвілля.

            Керує шкільною дитячою організацією «Веселкова країна» Президент,  

      обраний на два роки, йому допомагає віце-президент.

 У кожному класі обираються члени комісій, з яких формуються Міністерства.

 

2.      Мета та завдання діяльності

 

2.1.         Мета діяльності

«Веселкова країна» - шкільна організація учнівського самоврядування, самодіяльне формування, яким керують учні і дорослі – члени цієї організації, що обрані до керівних органів; це формування, що діє у вільний час, співпрацює з керівництвом школи, педагогічною радою, батьківською громадськістю, реалізуючи спільні програми, проекти.

Дитяча організація бере участь у вирішенні різноманітних проблем  учнів школи.

2.2.         Завдання діяльності

 

1)      Основне завдання членів шкільної дитячої організації «Веселкова країна» полягає у формуванні особистості, готової до співпраці, цінної для суспільства.

   Пріоритетом у виховній роботі є забезпечення всебічного і гармонійного розвитку  особистості, самовиховання та самореалізації, прагнення у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями , глибоко розуміти традиції свого народу.

2)       Мешканці «Веселкової країни»  дотримуються :

-         законів доброти, чесності та любові до рідних;

-         законів взаємодопомоги;

-         законів поваги до себе та оточуючих людей;

-         законів розвитку власних здібностей;

-         законів поваги до національних традицій, до історії України;

-         законів навчання та праці, спорту та здоровя, що йдуть поруч.

3)       Впливати на свідомість громадськості  мікрорайону,  в якому розташовано загальноосвітню школу №48, щодо просвіти громадян з питань державної політики.

4)      Залучати позашкільні заклади до громадської роботи.

5)     Організовувати дітей в позаурочний час, займати їхнє дозвілля.

 

3.      Принципи діяльності

 

 

  Принципи діяльності шкільної організації учнівського самоврядування «Веселкова країна»:

-         систематичність;

-         регулярність;

-         принциповість;

-         комплексність;

-         добровільність;ї

-         творчість;

-         контактність.

    Громадянське виховання  не може бути окреслено окремо у повному комплексі педагогічних засобів, що впливають на розум і серце дитини та формують її особистість, громадянську позицію.

    Контактність як принцип діяльності розуміється як необхідність прямих постійних контактів членів дитячої організації «Веселкова країна» з підлітками інших шкільних колективів.

     Кожен член організації має право самостійно, відповідно до власних інтересів і здібностей , обирати собі певний обсяг роботи в загальній діяльності шкільної дитячої організації «Веселкова країна».

    Створення умов для поширеня інтересу до діяльності шкільної дитячої громадської організації «Веселкова країна» шляхом використання всіх надбань, здібностей і знань її учасників під час виконання всіх завдань та справ організації.

 

4.      Права членів шкільної організації учнівського самоврядування «Веселкова  країна»

 

1)    брати участь у практичній роботі організації;

2)    обирати галузь діяльності і справи у складі організації за власним бажанням;

3)    брати участь у плануванні роботи організації;

4)    брати участь у семінарах, рейдах, акціях з громадських питань;

5)    висловлювати особисту думку з приводу кожного питання;

6)     обирати та бути обраним до Ради шкільної організація учнівського самоврядування  «Веселкова країна»;

7)     вступити до організації або вийти з неї в будь-який момент за власним  бажанням;

8)    підтримувати зв’язки з підлітками та молоддю, організаціями з інших

                міст і держав, що переймаються державними та шкільними проблемами;

9)    розгортати спільну діяльність з іншими державними закладами, дитячими

     садками, вищими навчальними закладами, підприємствами тощо.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

 

1. Декларація прав дитини

/uploads/editor/445/240055/sitepage_34/files/3_deklaraciya_prav_ditini_docx.docx

2. Закон про молодіжні та дитячі громадські організації /uploads/editor/445/240055/sitepage_34/files/11_zakon_pro_molodizhni_ta_dityachi_gromadski_organizacii.docx

3. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності./uploads/editor/445/240055/sitepage_34/files/koncepciya_gromadyanskogo_vihovannya_osobistosti_v_umovah_rozvitku_ukrainskoi_derzhavnosti.docx

4. Закон України про охорону дитинства/uploads/editor/445/240055/sitepage_34/files/8_zakon_ukraini_pro_ohoronu_ditinstva.docx

                                                

 

     

ПЛАН 

роботи ШОУС "Веселкова країна" на 2018-2019 навчальний рік

 

 

ПЛАН 

            роботи ШОУС "Веселкова країна" на 2017-2018 навчальний рік   

         

/uploads/editor/445/240055/sitepage_34/files/plan_roboti__shous_2017_2018_doc.doc 

 

 

    ПЛАН

роботи ШОУС "Веселкова країна" на 2016-2017 навчальний рік

                                                                                               
/uploads/editor/445/240055/sitepage_34/files/plan_roboti__shous_2016_2017__2_doc.doc