Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48 Харківської міської ради Харківської області

 
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
span188 title=

Бібліотечні правила

БІБЛІОТЕЧНІ  ПРАВИЛА

 

 

 

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їхні права та обов’язки відповідно до Конституції України, діючого законодавства України про культуру, нормативних актів Міністерства культури і мистецтв України, Статуту   Харківської  загальноосвітньої    школи   I-III  ступенів  №48  Харківської   міської   ради   Харківської   області.

2.Бібліотека     Харківської      загальноосвітньої   школи  №48    Харківської   міської   ради   Харківської   області (надалі Бібліотека) є головною установою з питань організації бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей; культурно-просвітницькою, науково-інформаційною і виховною установою, що у взаємодії з іншими бібліотеками міста забезпечує максимально повне формування, зберігання та загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів.

(Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (надалі ЗУ ), Р.III, ст.6,8 ).

3.Фонд бібліотеки є державною власністю, знаходиться під охороною держави і надається у тимчасове користування дітям і підліткам, їхнім батькам, організаторам дитячого читання.

 

 

 II. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ.

 

1. Юні громадяни України, незалежно від соціального походження й майнового стану, расової і національної приналежності, статі, місця проживання, а також фізичні і юридичні особи, які мають професійне відношення до проблем дитячого читання, мають право стати користувачами Бібліотеки (ЗУ, Р.VII. ст. 21).

2. Формами бібліотечного обслуговування являються: абонемент, читальний зал, позастаціонарне обслуговування, МБА  (ЗУ, Р.VII. ст.21).

3. Основні користувачі Бібліотеки:

 - учні  1-11класів

- їхні батьки, опікуни;

-вчителі,

- представники  місцевих   громад.

4. Діти, які не можуть відвідувати бібліотеку через фізичні вади, мають право отримувати книги із фонду бібліотеки через позастаціонарні форми обслуговування.

5. Користувачі мають право отримувати:

 - інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки;

- консультаційну допомогу в процесі  пошуку та вибору джерел інформації   (ЗУ, Р.VII. ст.22).

5. Користувачі також мають право:

 - брати участь в усіх заходах, які проводить Бібліотека;

- обирати та бути обраними до громадської ради Бібліотеки   (ЗУ, Р.VIII. ст. 25);

 - висловлювати свою думку про діяльність Бібліотеки і окремих працівників;

- вносити пропозиції щодо покращення роботи Бібліотеки, вдосконалення її структури;

-оскаржувати в суді дії посадових осіб Бібліотеки в разі обмежування ними прав користувачів

 (ЗУ, Р.VII. ст.22).

 

 

 

 III. ОБОВ’ЯЗКИ  КОРИСТУВАЧІВ  БІБЛІОТЕКИ.

 

1. Користувачі зобов’язані дотримуватись Правил користування Бібліотекою, поважати працю бібліотечних фахівців  (ЗУ, Р.VII ст.23).

2. Користувачі, які нанесли збитки Бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:

 - при втраті або пошкодженні документа з фонду Бібліотеки замінити його відповідно аналогічним чи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним   (ЗУ, Р.VII. ст.23);

- за загублені книги та інші матеріали з фонду Бібліотеки або нанесення їм невідшкодованого збитку неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки, опікуни.

3. За порушення правил користування Бібліотекою користувачі позбавляються права користування Бібліотекою строком на 1 місяць; при систематичному порушенні (до 3-х разів) – на 3 місяці і далі – повне позбавлення права користування Бібліотекою.

 

4. Користувачі зобов’язані:

 

 - дбайливо ставитися до творів друку та інших матеріалів, одержаних з фонду Бібліотеки; проявляти постійне піклування про їх збереження: не робити в них жодних позначок, не виривати і не згинати сторінки, не виносити їх з приміщення Бібліотеки і відділів, якщо документи не оформлено бібліотекарем, повертати їх у визначені строки;

- розписатися за кожний одержаний документ (крім дошкільників та учнів 1-4 кл.) в читацькому формулярі;

- при одержанні книг, аудіовідеодокументів, періодичних видань пильно їх переглянути і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку; відповідальність за дефекти, виявлені при поверненні видань, несе користувач;

- не порушувати порядок розстановки книг у відділах з відкритим доступом до них; не виймати картки з каталогів і картотек;

- дбайливо ставитися до майна бібліотеки;

- дотримуватися тиші і виконувати правила поведінки в приміщенні Бібліотеки;

 

  IV. ПРАВА  БІБЛІОТЕКИ.

 

1. Бібліотека має право:

 - планувати діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до мети своєї діяльності;

- встановлювати перелік платних послуг;

- встановлювати   пільги   для   окремих  категорій  користувачів Бібліотеки;

- визначати розмір компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки;

- визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;

- вилучати та реалізувати документи зі своїх фондів відповідно до нормативно - правових актів;

- брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи    (ЗУ, Р.VI, ст. 20;).

 

 

  V. ОБОВ’ЯЗКИ  БІБЛІОТЕКИ  З  ОБСЛУГОВУВАННЯ  КОРИСТУВАЧІВ.

 

1. Бібліотека зобов’язана:

 - ознайомити користувача з „Правилами користування Бібліотекою”;

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека;

- забезпечувати можливість користуватися фондом;

- вивчати і якомога повніше задовольняти попит користувачів;

- сприяти формуванню у користувачів потреби в читанні;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- враховувати і задовольняти за бажанням користувачів потреби в створенні при Бібліотеці клубів та гуртків за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- створювати читацьку раду;

- звітувати перед громадськістю та користувачами Бібліотеки   (ЗУ, Р.VI. ст. 19).

 

  VI. ПОРЯДОК  ЗАПИСУ  КОРИСТУВАЧІВ  ДО  БІБЛІОТЕКИ.

 

1. Запис  учнів 1- класу   проводиться   в  другому   семестрі  поточного  навчального  року.

 

2. Користувач, який записується до Бібліотеки, повинен ознайомитися з правилами користування Бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі.

 

3. При зміні домашньої адреси, телефону, міста роботи батьків, прізвища або інших особистих даних користувач повинен обов’язково попередити про це Бібліотеку.

 

 VII. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТАМИ.

 

 1. Абонемент – форма індивідуального обслуговування, здійснює видачу користувачеві документів для використання поза Бібліотекою на певний строк і за певних умов.

2. Користувач має право брати книги додому на строк до 30 днів (1місяць), а книги підвищеного попиту і на допомогу шкільній програмі – на 15 днів. Кількість виданих документів – не більше 3; серед них книг підвищеного попиту і на допомогу шкільній програмі – не більше 2.

3. Строк користування може бути продовжений ще на 15 днів (але не більше), якщо на книги не має попиту.

4. Для продовження строку користування користувач повинен пред’явити видання бібліотекарю; при наявності поважних причин – має право продовжити строк користування книгами по телефону.

5. За кожний одержаний на абонементі документ користувач, починаючи з 5-го класу, розписується в читацькому формулярі.

Учні     1-4 класів за одержані книги не розписуються.

7. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

 

 VIII. ПРАВИЛА   КОРИСТУВАННЯ   ЧИТАЛЬНИМ   ЗАЛом.

1. Читальний зал – структурний підрозділ Бібліотеки з приміщенням для читання, надає можливість користування документами в межах Бібліотеки.

2. Основні користувачі обслуговуються на підставі читацьких формулярів, інші – на підставі паспорта або документа, що засвідчує особу.

3. Кількість газет, журналів та інших матеріалів, що видаються для роботи в читальному залі, не обмежується.

4. Рідкісними та цінними виданнями, єдиними примірниками довідкових видань читачі користуються тільки в читальному залі.

5. Документи підвищеного попиту надаються користувачам додому при умові визначення розміру коштів, що передаються користувачами бібліотеці як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

IX. РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ.

 

1.Режим    роботи   бібліотеки   визначається   адміністрацією  Харківської    загальноосвітньої   школи   I-III  ступенів   №48  Харківської  міської  ради   Харківської   області  та  затверджується   директором     школи. 

2. Бібліотека є  некомерційною  організацією і фінансується з коштів  місцевого  бюджету.

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ

 Витяг з правил користування комп'ютером в читальному залі бібліотеки ЗОШ І-ІІІ ступенів № 48

1. Користування комп’ютером у бібліотеці школи безкоштовне.

2. ДОСТУП В ІНТЕРНЕТ Є ПРИВІЛЕЄМ ЧИТАЧА БІБЛІОТЕКИ, А НЕ ЙОГО ПРАВОМ. Порушення Правил користування комп’ютером, зафіксоване бібліотекарем, є достатньою підставою ДЛЯ ПОЗБАВЛЕННЯ КОРИСТУВАЧА ДАНОГО ПРИВІЛЕЮ.

3. Доступ до Інтернету в бібліотеці розглядається виключно як засіб одержання інформації, тобто для навчання та підвищення професійного рівня ,і не може використовуватись для ігор, Chat, ICQ, електронної пошти.

4. Право доступу до комп'ютерів, призначених для інформаційного обслуговування, надається читачам, які:

· Володіють навичками роботи на персональному комп'ютері з операційною системою Windows XP, їх стандартними додатками та самостійної роботи в Інтернет.

· Ознайомилися з даними Правилами.

5. Читачі можуть записати отриману ними інформацію на USB Flash-накопичувачі, сумісні з типовими драйверами, або передати її електронною поштою.

Увага! Перед збереженням інформації носії можуть бути перевірені на наявність вірусів співробітником бібліотеки.

6. При роботі на комп'ютерах у залах бібліотеки читачі зобов'язані зареєструватися в "Журналі обліку роботи користувачів на комп'ютері в читальному залі".

7. За комп'ютером може працювати тільки один читач

8. Читачам не дозволяється:

· приступати до роботи за комп'ютером без дозволу співробітника Бібліотеки;

· захаращувати робоче місце за комп'ютером;

· зриносити з собою продукти харчування і напої;

· переміщувати процесорний блок комп'ютера;

· вилучати будь-які файли на комп'ютері та встановлювати власне програмне забезпечення;

· недопустимо самостійно змінювати налаштування комп'ютера та програмного забезпечення. У випадку виникнення труднощів з використанням обладнання необхідно звернутись за допомогою до бібліотекаря;

· використовувати комп'ютер для потреб, не пов'язаних із пошуком і отриманням науково-інформаційних ресурсів;

· користуватися ІР-телефонією, інтернет-іграми, чатами, НАДСИЛАТИ ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ, неправомірно «скачувати» і використовувати ліцензію на програмне забезпечення, порушувати закони копірайту;

· переглядати і розповсюджувати заборонені законом матеріали, сайти, що містять зображення порнографічного змісту або пропагують насилля над особистістю;

· перешкоджати роботі інших користувачів, використовуючи велику кількість ресурсів системи, вимикати або перезавантажувати комп’ютер;

· завантажувати з Інтернету архівні файли, які розпаковуються;

· ПОРУШУВАТИ ДІЛОВИЙ РИТМ читального залу: голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів.

9. Користувач несе відповідальність за використання одержаних з Інтернету матеріалів, що захищені авторським правом.

10. За пошкодження програмно-технічних засобів читачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Тривалість роботи за комп’ютером для учнів не повинна перевищувати 30 хвилин.